2. Visie
AVVO en haar visie
De visie van de AVVO
Er is goed degelijk en gekwalificeerd onderzoek nodig om ons vastgoed op de juiste wijze te waarderen. Daar wil de AVVO de grondslag voor leggen.
- Er is nu al te veel onbruikbaar vastgoed omdat het niet meer nodig is. Kantoren.
- Of omdat het al erg oud is en niet aangepast aan nieuwe regels. Woningen voorraad 20ste eeuw.
- Nieuwbouw is niet nodig. Bestaand onnodig vastgoed kan omgezet worden naar een nieuwe functie.
- Bestaand oud en niet aangepast vastgoed kan worden gerenoveerd en verduurzaamd.
- De kracht van burgers, die graag meewerken aan verduurzaming, zetten wij graag in.
Voor dit alles is veel onderzoek nodig. Van inspectie tot het opstarten van renovatie en revitalisatie. Vandaar onze passie voor bestaand vastgoed.
AVVO en duurzame oplossingen voor economie en arbeidsmarkt.
De AVVO ondersteunt en voorziet in al deze vormen van opleiding. Wij leiden vooral mensen op die al enige (zo niet heel veel) kennis hebben van de bouw. En zij zijn vaak werkzoekend. Wij bieden kansen in een arbeidsmarkt die heel sterk in ontwikkeling is en die veel mensen nodig heeft die ANDERS moeten gaan denken.
Wij bieden kansen in een vastgoedmarkt die vanuit volledige stilstand helemaal in beweging moet komen...
AVVO is telefonisch bereik op nummer: 0651 22 32 54. U krijgt dan Rens ten Hagen aan de lijn.
AVVO, Passie voor bestaand Vastgoed.